Heat maps

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

zákazníků Dráčik

 

 

Podmínky zpracování osobních údajů v databázi registrovaných zákazníků obchodů Dráčik

podle zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen "Zákon o ochraně osobních údajů")

 

1.    Úvod

Vyslovením souhlasu se zpracováním osobních údajů při registraci do databáze zákazníků obchodů Dráčik uděluje fyzická osoba (dále jen „dotčená osoba“) společnosti

Dráčik - DUVI SK s. r. o., se sídlem Gajova 13, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 46 502 734, zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 79245 / B, jako provozovateli (správci) podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. b) Zákona o ochraně osobních údajů (dále jen "Provozovatel"), svůj souhlas se zpracováním jejích osobních údajů v souladu s ustanovením § 11 Zákona o ochraně osobních údajů. Souhlas se uděluje dobrovolně.

 

2.    Rozsah zpracování

Osobní údaje dotčená osoba poskytuje při registraci v rozsahu jméno, příjmení, korespondenční adresa, e-mailová adresa, a k těmto údajům jsou dále přiřazovány údaje o nákupech zboží v prodejnách Dráčik, na webových stránkách Dráčik nebo o nákupech prostřednictvím Mobilní aplikace Dráčik, a o využívání věrnostní karty Dráčik – Pohádkové karty, pokud je dotčená osoba jejím držitelem (dále jen "Osobní údaje").

 

3.    Speciální ustanovení pro Mobilní aplikaci Dráčik

Pokud se dotčená osoba rozhodne využívat mobilní aplikaci Dráčik (dále jen „Mobilní aplikace“) na svém mobilním zařízení, platí pro ni Zásady soukromí Mobilní aplikace Dráčik.

Mobilní aplikace může využívat některé funkce mobilního zařízení uživatele a získat tak přístup k osobním údajům uživatele. Konkrétně se jedná o tyto funkce:

a)    funkce polohovacího zařízení – pokud má uživatel na svém mobilním zařízení zapnutu funkci polohovacích služeb, bude Mobilní aplikace se souhlasem uživatele využívat lokalizační údaje mobilního zařízení pro účely vyhledání nejbližších prodejen Dráčik v okolí a navigace k nim; v Mobilní aplikaci lze zakázat přístup k datům z polohovacích služeb mobilního zařízení (v závislosti na vývojové verzi operačního systému, který mobilní zařízení uživatele využívá);

b)    funkce fotoaparátu – pokud je uživatel Mobilní aplikace držitelem věrnostní karty Dráčik – Pohádková karta, bude Mobilní aplikace využívat funkci fotoaparátu ke scanování čárového kódu věrnostní karty, pakliže se uživatel rozhodne prostřednictvím Mobilní aplikace uskutečnit nákup v obchodu Dráčik za pomoci své věrnostní karty; uživatel Mobilní aplikace má možnost provést nákup bez využití Mobilní aplikace v kterékoli prodejně Dráčik nebo na webových stránkách Dráčik a v takovém případě nebude funkce fotoaparátu využita;

c)    funkce hlášení chyb – pokud dojde v aplikaci k chybě (pádu), bude tato událost zaznamenána prostřednictvím služeb třetích osob v mobilním zařízení a data budou odeslána Poskytovateli Mobilní aplikace; tato data budou obsahovat informace o času, datu a poloze, typu zařízení, výrobci zařízení, modelu zařízení, verzi operačního systému, využití paměti.

Zároveň společnosti poskytující uživateli systémy a služby pro provoz jeho mobilního zařízení (Google, Apple, Microsoft atd.) získají přístup k informacím o využití Mobilní aplikace uživatelem.

Pokud je uživatel Mobilní aplikace zároveň registrovaným uživatelem, platí pro zpracování Osobních údajů uživatele při využívání Mobilní aplikace i Podmínky zpracování osobních údajů v databázi registrovaných zákazníků obchodů Dráčik.

 

4.    Účel zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány k následujícímu účelu zpracování Osobních údajů: vedení Osobních údajů dotčené osoby v databázi registrovaných zákazníků obchodů Dráčik, dále pokud je zákazníkovi vydána věrnostní karta Dráčik – Pohádková karta: přidělení zákaznického čísla (čísla věrnostní karty) a údaje o jejím využívání, vedení údajů o nákupech dotčené osoby (zákazníka) uskutečněných v e-shopu Dráčik, v prodejnách Dráčik a prostřednictvím Mobilní aplikace, pokud ji zákazník má nainstalovánu, zasílání nabídek zboží elektronickými prostředky a poštou, poskytování slev a výhod držitelům věrnostních karet, pořádání soutěží určených pro držitele věrnostních karet, obchodní, propagační, marketingové a reklamní aktivity a evidenční a statistické účely.

 

5.    Doba, na kterou je souhlas udělen

Souhlas ke zpracování Osobních údajů ke shora uvedenému účelu poskytuje dotčená osoba na dobu platnosti věrnostní karty Dráčik - Pohádkové karty. Pokud registrovaný zákazník nepožádá o vydání Pohádkové karty, je souhlas udělován na dobu registrace. Osobní údaje využívané při použití Mobilní aplikace Dráčik se poskytují na dobu instalace Mobilní aplikace Dráčik na mobilním zařízení dotčené osoby.

 

6.    Aktuálnost a změny údajů

Dotčená osoba prohlašuje, že Provozovateli poskytla pravdivé, správné a aktuální Osobní údaje. V případě změny těchto údajů provede dotčená osoba jejich aktualizaci.

 

7.    Osoby, jimž mohou být osobní údaje zpřístupněny

Dotčená osoba souhlasí s tím, aby byly jí poskytnuté Osobní údaje zpřístupněny smluvním partnerům Provozovatele (např. zasilatelským společnostem, reklamním agenturám, tiskařským společnostem, subjektům poskytujícím poradenství a odborné služby Provozovateli) a subjektům z podnikatelské skupiny Dráčik (dále jen „Příjemci“), a to zejména za účelem spolupráce na věrnostním programu Pohádková karta – Dráčik, doručování zásilek a obchodních sdělení (dodávky objednaného zboží, nabídky zboží, katalogy), umožnění využívání věrnostních karet Dráčik – Pohádková karta v obchodech Dráčik, na e-shopu Dráčik a prostřednictvím Mobilní aplikace. (Mezi příjemce Osobních údajů mohou patřit  smluvní partneři Provozovatele a dále DRÁČIK - DUVI s.r.o. Brusnicová 7, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 768 860; Tinaco, spol. s ro, Brusnicová  7, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO 17 322 251; Dráčik - DIVI s.r.o. Gajova 13, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 46 118 985, Dráčik – DUVI CZ s.r.o., se sídlem Uhelný trh 414/9, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 242 11 567; Dráčik s.r.o. Uhelný trh 414/9, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 28368541).

 

Dotčená osoba bere na vědomí Informace Provozovatele dle ustanovení § 15 Zákona o ochraně osobních údajů, se kterými se seznámila a rozumí jim, a které jsou dostupné ZDE.

 

 

ZÁSADY SOUKROMÍ - MOBILNÍ APLIKACE DRÁČIK

Pokud chcete používat mobilní aplikaci Dráčik (dále jen „Mobilní aplikace“) na svém mobilním zařízení, přečtěte si následující informaci:

Společnost Dráčik – DUVI SK s. r. o. se sídlem Gajova 13, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 46 502 734, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 79245 / B jako Poskytovatel Mobilní aplikace chrání Vaše osobní údaje a dbá na vysokou úroveň jejich zabezpečení. Rádi bychom Vás upozornili, že Mobilní aplikace může využívat některé funkce mobilního zařízení uživatele a získat tak přístup k osobním údajům uživatele. Konkrétně se jedná o tyto funkce:

d)    funkce polohovacího zařízení – pokud má uživatel na svém mobilním zařízení zapnutu funkci polohovacích služeb, bude Mobilní aplikace se souhlasem uživatele využívat lokalizační údaje mobilního zařízení pro účely vyhledání nejbližších prodejen Dráčik v okolí a navigace k nim; v Mobilní aplikaci lze zakázat přístup k datům z polohovacích služeb mobilního zařízení (v závislosti na vývojové verzi operačního systému, který mobilní zařízení uživatele využívá);

e)    funkce fotoaparátu – pokud je uživatel Mobilní aplikace držitelem věrnostní karty Dráčik – Pohádková karta, bude Mobilní aplikace využívat funkci fotoaparátu ke scanování čárového kódu věrnostní karty, pakliže se uživatel rozhodne prostřednictvím Mobilní aplikace uskutečnit nákup v obchodu Dráčik za pomoci své věrnostní karty; uživatel Mobilní aplikace má možnost provést nákup bez využití Mobilní aplikace v kterékoli prodejně Dráčik nebo na webových stránkách Dráčik a v takovém případě nebude funkce fotoaparátu využita;

f)     funkce hlášení chyb – pokud dojde v aplikaci k chybě (pádu), bude tato událost zaznamenána prostřednictvím služeb třetích osob v mobilním zařízení a data budou odeslána Poskytovateli Mobilní aplikace; tato data budou obsahovat informace o času, datu a poloze, typu zařízení, výrobci zařízení, modelu zařízení, verzi operačního systému, využití paměti.

 

Zároveň společnosti poskytující uživateli systémy a služby pro provoz jeho mobilního zařízení (Google, Apple, Microsoft atd.) získají přístup k informacím o využití Mobilní aplikace uživatelem.

 

Pokud je uživatel Mobilní aplikace zároveň registrovaným uživatelem, platí pro zpracování Osobních údajů uživatele při využívání Mobilní aplikace i Podmínky zpracování osobních údajů v databázi registrovaných zákazníků obchodů Dráčik.



Věková skupina
-
Cena od-do
-
Newsletter

Slevy, akce, novinky? Buďte první kdo o nich ví. Zadejte svůj e-mail a nenechte si je ujít.

odebírat newsletter


Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací