Heat maps

Pohádková karta

POHÁDKOVÁ KARTA je určena stálým zákazníkům prodejen nebo Internetového obchodu Dráčik (dále jen IO Dráčik) a opravňuje je využívat slevy a jiné výhody, které jsou určeny výhradně pro držitele Pohádkových karet. Vydání, používání a změny podmínek jsou obsaženy ve Všeobecných pravidlech, která jsou uvedena níže a v každé prodejně Dráčik.

Pohádkovou kartu si můžete uplatnit v obou e-shopech (www.dracik.cz nebo www.dracik.sk) a také ve všech prodejnách Dráčik v ČR a SR. Kartu vydává společnost Dráčik - DIVI, s.r.o. (Slovenská republika). 


STRUČNÁ PRAVIDLA
Pohádkovou kartu a její výhody získáte ihned
po zakoupení výrobku v hodnotě nad 200 Kč, vyplnění přihlášky a jejím odevzdání u pokladny. Výhody Pohádkové karty můžete využívat hned od následujícího nákupu. Nárok na vydání Pohádkové karty nemá zákazník, který si při nákupu uplatní slevu na jinou slevovou kartu.

Pohádkové ceny = slevy od 20% až do 50%
Na základě Pohádkové karty máte nárok nakupovat výrobky za Pohádkové ceny. Pohádkové ceny najdete v prodejně a katalozích podle cenovek s označením „Pohádková cena“.

Sleva 7% při každém nákupu
Předložením Pohádkové karty před placením u pokladny dostanete slevu 7% z hodnoty celkového nákupu. Sleva se vztahuje i na akční a zlevněné výrobky. Nevztahuje se na Pohádkové ceny a výrobky označené cenovkou s textem: „Na tuto cenu se nevztahují žádné další slevy.“

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Odevzdáním vyplněné a podepsané přihlášky dává zákazník souhlas ke zpracování svých osobních údajů. Osobní údaje držitelů Pohádkové karty zpracovává slovenská společnost Dráčik - DUVI SK s.r.o. se sídlem Gajova 13, 811 09 Bratislava, IČ 46 502 734. 

Převzetím těchto údajů se společnost Dráčik – DUVI SK s.r.o. zavazuje je chránit v souladu s platnou právní úpravou, která se vztahuje k ochraně osobních údajů a použít je výhradně k evidenci a zpracování ve společnosti Dráčik – DUVI SK s.r.o. Souhlas ke zpracování osobních údajů dává zákazník na dobu neurčitou. V případě, že zákazník požádá o vyřazení údajů z databáze, budou všechny jeho osobní údaje vymazány.


Držitel Pohádkové karty je povinnen oznámit centru zpracování údajů změny, které se týkají změny jeho osobních údajů uvedených v přihlášce. Společnost nezodpovídá za škody vzniklé zpožděným oznámením nebo neoznámením změny osobních údajů majitele Pohádkové karty. Společnost Dráčik – DUVI CZ s.r.o. si vyhrazuje právo vydat Pohádkovou kartu až po kontrole osobních údajů v rozsahu: jméno, přímení a bydliště podle průkazu totožnosti , případně jiného důvěryhodného dokladu.

 

Hlášení změn v evidenci Pohádkové karty:
Změny údajů / příjmení, adresa a pod. / v evidenci může provádět jen držitel Pohádkové karty, kterému byla karta vydána. Pro ověření údajů je v žádosti třeba vždy nahlásit číslo Pohádkové karty / nachází se pod čárovým kódem na zadní straně karty /, původní údaje a nové údaje, které chcete změnit. Žádost o změnu můžete nahlásit prostřednictvím připomínkového formuláře nebo e-mailem na rozpravkovakarta@dracik.sk

 
 
VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ POHÁDKOVÉ KARTY

Pohádková karta (dále jen karta) je věrnostní kartou společnosti Dráčik – DUVI CZ s.r.o.(dále jen Dráčik) a je vydávána stálým zákazníkům společnosti podle stanovených pravidel.
 

 1. Vydání karty je Podmíněno minimálním nákupem v hodnotě 200 Kč. Při nákupu nemůže být uplatněna sleva na jinou slevovou kartu. Po nákupu zákazník vyplní a odevzdá registrační přihlášku, na základě které mu je u pokladny vydána karta. V případě nákupu výrobku prostřednictvím Internetového bude karta dodána spolu s výrobkem.
 2. Majitelem karty je společnost Dráčik – zákazník je držitelem karty.
 3. Držitel karty může kartu využívat ve všech prodejnách a IO Dráčik na dobu neurčitou.
 4. Karta je přenosná, což znamená, že zákazník ji může půjčit komukoliv a po předložení karty budou slevy a výhody uznány každému, kdo se prokáže platnou kartou. Zákazník, který má na kartě slevu vyšší než 7% je povinen kartu fyzicky předložiť na pokladně. V opačném případu mu bude uznána pouze sleva ve výši 7%. Prostřednictvím IO Dráčik může na kartu nakupovat výlučně majitel a nejbližší rodina se stejným trvalým pobytem, aby nedocházelo ke zneužívání karty neoprávněnými osobami.
 5. Po předložení karty u pokladny v prodejnách Dráčik bude zákazníkovi uznána aktuální sleva na celý nákup s výjimkou výrobků, které jsou prodávány za Pohádkové ceny, nebo výrobky označené cenovkou s textem “Na tuto cenu se nevztahují další slevy”.
 6. Pohádkové ceny jsou akční ceny, které platí výlučně pro držitele Pohádkových karet a není možno na ně uplatnit další slevy. Pohádkové ceny jsou označeny v prodejně a v katalozích cenovkami s textem “Pohádková cena”
 7. Jiné výhody: Aktivní držitelé karet budou dostávat na uvedenou adresu reklamní letáky a akční nabídky. Připravují se i mnohé jiné výhody a aktivity, které nejsou součástí pravidel, ale
 8. V případě nahlášení ztráty Pohádkové karty je možné vydat náhradní kartu. Opětovné vydání karty je zpoplatněno. Poplatek zahrnuje manipulační náklady.

  1. Kartu dostanete v kterékoli prodejně Dráčik

  Náhradní Pohádkovou kartu si můžete vyřídit v kterékoli prodejně Dráčik v České republice. Po vyplnění formuláře a platbě poplatku 30,- Kč Vám kartu na místě vydají. Podmínkou vydání karty na prodejně je kontrola osobních údajů, které musí souhlasit s údaji uvedenými při registraci.

  2. V prodejně při nákupu nad 200 Kč (bez uplatnění slevy)

  Po nákupu a vyplnění registračního kupónu dostanete novou kartu. Ztrátu původní karty můžete i nemusíte nahlásit. V tomto případě je vydání bezplatné a řídíte se pravidly jako v případě vydání nové Pohádkové karty.
   

 9. Společnost Dráčik - DUVI CZ s.r.o. si vyhrazuje právo měnit, doplňovat a rušit Všeobecná pravidla a tím i některé výhody poskytované na základě Pohádkové karty. Upozornění na tyto změny budou uveřejněny v prodejnách, v katalogu a na www.dracik.cz.
 10. K vydání karty neexistuje právní nárok a proto nemůže být její vydání vymáháno soudní nebo jinou cestou. Škody způsobené nevydáním karty nemohou být uplatňovány k získání náhrady.
 11. Hlášení změn v evidenci Pohádkové karty:
   Změny údajů / příjmení, adresa a pod. / v evidenci může provádět jen držitel Pohádkové karty, kterému byla karta vydána. Pro ověření údajů je v žádosti třeba vždy nahlásit číslo Pohádkové karty / nachází se pod čárovým kódem na zadní straně karty /, původní údaje a nové údaje, které chcete změnit. Žádost o změnu můžete nahlásit prostřednictvím připomínkového formuláře nebo e-mailem na rozpravkovakarta@dracik.sk

 12. Posílání katalogů a akčních letáků na adresu je podmíněno frekvencí nákupů zákazníka, jeho jinými aktivitami spojenými s používáním karty a rozhodnutím vedení společnosti o zasílání vybraných čísel katalogů a akčních letáků. Pro zasílání na adresu neexistuje právní nárok a proto nemůže být od společnosti žádným způsobem vynucováno.

 

OVĚŘENÍ SLEVY

Ověřit slevu Vaší Pohádkové karty si můžete  ZDE.Značka
Věková skupina
-
Cena od-do
-
Newsletter

Slevy, akce, novinky? Buďte první kdo o nich ví. Zadejte svůj e-mail a nenechte si je ujít.

odebírat newsletter


Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací